GO UP

Gdy jedna butla mi nie wystarcza …

Nitrox

Zejść wciąż głębiej… Dotrzeć do miejsc gdzie bardzo mało nurków miało okazję zawitać. Poszerzyć zakres Państwa bezpieczeństwa, planując nurkowania używając gazów do dekompresji, usubtelnić Państwa pływalność oraz poznać różne techniki wprawiania w ruch. Nauczyć się i zrozumieć lepiej Państwa ekwipunek…

Gdy odkryjecie Państwo smak nurkowania technicznego, zrozumiecie Państwo dlaczego należy zmienić wasz pogląd na zanurzanie…

 • TEK Lite Advanced Nitrox Diver (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Warunki

  Używanie Nitrox w dekompresji
  1,5 bara PO2 max
  Dekompresja ograniczona
  Zejście do 42 m max

  Wymagania

  IANTD Deep Diver lub ekwiwalent
  IANTD Nitrox Diver lub ekwiwalent
  Mieć 15 i zgodę opiekuna legalnego
  Mieć 18 lat
  Legitymować się 30 nurkowaniami poświadczonych karnetem

  Program (1 dniowy)

  1 sesja teoretyczna + egzamin
  1 nurkowanie w bezpiecznym środowisku
  4 nurkowania z min 120’ zanurzeń

Ten program jest zaprojektowany w celu uzupełnienia wiedzy Nitrox. Formacja dotyczy mieszanin Nitrox zawierających do 40% tlenu dla mieszaniny podstawowej i połtora bara PO2 dla mieszaniny do dekompresji.

Jesteście Państwo po przebyciu tej formacji zdolni do nurkowania na głębokość 42 m używając Nitrox w dekompresji (PO2 max 1,5 bara – dekompresja ograniczona). Jest to konfiguracja idealna do eksploracji wraku.

Trimix

 • TEK Lite Advanced Recreational Trimix Diver (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Warunki

  Używanie Trimix w mieszaninie podstawowej
  Używanie Nitrox w dekompresji
  1,5 bara PO2 max i PEN 24 m
  Dekompresja ograniczona
  Głębokość 51 m maxymalna

  Wymagania

  Obieg otwarty​

  IANTD Advance Nitrox bądź ekwiwalent
  Mieć 15 lat ze zgodą opiekuna legalnego
  Mieć 18 lat
  Legitymować się co najmniej 30 nurkowaniami

  W obwodzie zamkniętym

  IANTD Rerceational Rebreather Deep River bądź ekwiwalentem
  Mieć 17 lat i zgode opiekuna legalnego
  Mieć 18 lat
  Posiadać co najmniej 30 nurkowań w tym 20 w recyklingu

  Program (5 dniowy)

  1 sesja teoretyczna + egzamin
  1 nurkowanie w środowisku bezpiecznym
  6 nurkowań z min 120’ zanurzeń

Program IANTD Advanced Recreational Trimix Diver ten jest przeznaczony dla nurków, który pragną zejść do poziomu 50 m głębokości w maxymalnym bezpieczeństwie przy jednoczesnym zachowaniu lekkiej konfiguracji. Oto koncept « Tek Lite ».

Podczas tego szkolenia nauczycie się Pańswto jak planować nurkowania i zarządzać nimi w Triox. Jest to zdecydowanie najlepsza mieszanina do głębokich nurkowań na poziomie do 50 m. Oferuje wszystkie zalety Nitrox i dzięki tlenowi, umożliwia głębokie nurkowania bez narkozy.

 • Normoxic Trimix Diver (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Warunki

  Stosowanie Trimix w mieszaninie podstawowej
  Nurkowania do 60 m głębokości

  Wymagania

  W obwodzie otwartym

  IANTD Advance Nitrox bądź ekwiwalent
  Mieć 18 lat
  Posiadać 100 nurkowań zapisanych w karnecie w tym co najmniej 30 poniżej 27 m

  W obiegu zamkniętym​

  IANTD Rebreather Diver
  Mieć 18 lat
  Posiadać 100 nurkowań zapisanych w karnecie w tym 25 min oraz 50 godzin zanurzeń w recyklingu

  Program (5 dniowy)

  1 seans teoretyczny + egzamin
  1 nurkowanie w środowisku bezpiecznym
  4 nurkowania z min 300 zanurzeń globalnie

Ten program IANTD Normoxic Trimix Diver jest przewidziany dla tych z Państwa, którzy pragną nurkować na głębokości od 40 m do 60 m, w całkowitym bezpieczeństwie. Mieszanki Trimix są zaadaptowane do głębokiego nurkowania, bądź dla nurkowań mniej głębokich w pełnej świadomości. Zaleca się przy nurkowaniu ponad 50 m głębokości, używać mieszaniny Trimix.

Podczas foracji uczą się Państwo jak planować i zarządzać nurkowaniem z Trimix Normoxic (oddychanie z powierzchni) na poziomie od 60 m. Dla dekompresji posiądą Państwo wiedzę używania mieszanin wzbogaconych w tlen do 100%.

 • Normoxic Trimix Plus Diver (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Warunki

  Stosowanie Trimix w mieszaninie podstawowej
  Nurkowania do 70 m głębokości max

  Wymagania

   

  IANTD Advance Nitrox bądź ekwiwalent
  Mieć 18 lat
  Posiadać 100 nurkowań zapisanych w karnecie w tym co najmniej 30 poniżej 27 m

  W obiegu zamkniętym​

  IANTD Advance Nitrox Diver badz ekwiwalent
  Mieć 18 lat
  Posiadać 100 nurkowań zapisanych w karnecie w tym 25 min i 50 godzin z zanurzeniem z recyklarzem

  Program (5 dniowy)

  1 seans teoretyczny + egzamin
  1 nurkowanie w środowisku bezpiecznym
  4 nurkowania z min 300’ zanurzeń globalnie
  Nurkowanie w środowisku naturalnym

Program IANTD Normoxic Trimix Diver jest przeznaczony dla tych Państwa którzy pragną nurkować do głębokości 70 m w bezpieczeństwie.

W czasie formacji, nauczą się Państwo planowania i zarządzania nurkowaniem w Trimix normoxic (to znaczy z oddychaniem powierzchniowym) w przedziale do 70 m. Dla dekompresji, nauczą się Państwo używania mieszanin wzbogaconym w tlen do 100%.

 • Expédition Trimix Diver (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Warunki ​

  Stosowanie Trimix niedotlenionego
  Zarzdąnie cieżką konfiguracją z 3 blokami dekompresji
  120 m głębokości max

  Wymagania

   W obwodzie otwartym​

  IANTD Trimix Diver badz ekwiwalent
  Mieć 21 lat
  Posiadać 300 nurkowań zapisanych w karnecie w tym co najmniej 100 min z Trimix

  W obiegu zamkniętym ​

  IANTD Rebreather Trimix Diver
  Mieć 21 lat
  Posiadać 300 nurkowań zapisanych w karnecie w tym 200 min i 300 godzin z zanurzeniem z recyklarzem

  Program (5 dniowy)

  Seansy teoretyczne + egzamin
  Nurkowanie w środowisku bezpiecznym
  Nurkowanie w środowisku naturalnym

Ten progam jest zarezerwowany dla nurków Trimix Normoxic regularnych i konfirmowanych którzy pragną nurkowania bardzo głębokiego. Ten kurs przeznaczony jest dla używania mieszanin ubogich w tlen (mniej jak 16% tlenu) dla nurkowania do 120 m jak rownież studiowania najlepszych strategi dekompresji przy używaniu Triox (Trimix wzbogacony w tlen).

Ta formacja otwiera horyzonty na najwyższy poziom techniczny na świecie i nie jest odpowiednia dla wszystkich nurków. Jest ona bazowana na poszukiwaniu autonomi osobistej zaprogramowanej wokół nadmiaru zródeł gazu.