GO UP

Formacje FFESM / CMAS

Francuska Federacja Badań Podwodnych i Sportu (FFSSM) jest stowarzyszona ze Światową Konfederacją Podwodnych Działań (CMAS). Z tego powodu posiadana uprawnienia do wystawiania podwójnych dokumentów FFESSM/CMAS, które pozwolą Państwu uzyskać certyfikat nurkowania, honorowany na całym świecie.

 • Nurek Poziom 1 – CMAS★ + Pakiet eksploracji
 • 390
  na osobę
 • Wliczone w cenę formacji :

  6 nurkowań szkoleniowych
  4 nurkowania eksploracyjne z instruktorem
  5 dniowe wycieczki morskie
  Ekwipunek do nurkowania
  Obiad na statku, napoje do woli : woda mineralna, soda, kawa, herbata
  Podatek środowiskowy

  Nie wliczone w cenę:

  Opłata za certyfikat (40€)
  Licencja FFSSM (40€)
  Napiwki dla Załogi (3€ minimum na dzień)
  Dopłata 10€ na dzień do hoteli : Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Nurek poziomu jeden może nurkować z instruktorem najwyżej do głębokości 20 metrów.

Szkolenie obejmuje : sprzęt, zanurzanie, przemieszczanie sie, równowagę, stabilizację, oddychanie, komunikację, gesty i procedury bezpieczeństwa, znajomość środowiska nurkowego oraz reglementację sportu nurkowania. Szkolenie zawiera niewelką partię teoretyczną.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu :

 • Mieć ukończone co najmniej 14 lat (12 przy autoryzacji opiekuna legalnego)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nurkowania
 • Nurek poziom 2 – CMAS★★
 • 430
  na osobę
 • Wliczone w cenę formacji 

  10 nurkowań morskich w ciągu 5 dni
  Butla i ciężarki
  Obiad na statku, napoje do woli : woda mineralna, soda, kawa, herbata
  Podatek środowiskowy

  Nie wliczone w cenę 

  Ekwipunek do nurkowania
  Opłata za certyfikat (40€)
  Licencja FFSSM (40€)
  Napiwki dla Zalogi (3€ minimum na dzień)
  Dopłata 10€ na dzień do hoteli : Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Do nurkowania w autonomi (bez instruktora) do 20 metrów głębokości oraz z instruktorem do 40 metrów głębokości.

Starzysta pogłębia swoją wiedzę na temat ekwipunku do nurkowania i technik zanurzania się, przemieszczania, ale przede wszystkim uczy się planowania i organizowania nurkowania jak również podstawowych elementów udzielania pierwszej pomocy. Formacja teoretyczna zawiera kilka seansów.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu 

 • Mieć ukończone co najmniej 16 lat (z autoryzacją opiekuna legalnego dla nieletnich)
 • Legityować się certyfikatem nurkowania poziomu 1 FFSSM bądź certyfikatu zdolności ekwiwalentnej do rospoczęcia stażu
 • Zaświdczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nurkowania
 • Nurek poziomu 3 – CMAS★★★
 • 450
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  10 nurkowań morskich w ciagu 5 dni
  Butla i ciężarki
  Obiad na pokładzie statku, napoje do woli (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek śrowiskowy

   

  Ekwipunek do nurkowania
  Koszty certyfikacji (40€)
  Licencja FFSSM (40€)
  Napiwki dla Załogi (minimum 3€ dziennie)
  Dopłata 10€ dziennie dla następnych hoteli : Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

To staż, aby nurkować w autonomi do 60 metrów głębokości w obecności Przełożonego nurkowania, który podaje instrukcje dotyczące przebiegu nurkowania.

Student pogłębia wszystkie zakresy nurkowania : techniczne i materiałowe oraz zasady bezpieczeństwa,  ale zdolność autonomi wymaga dokładnej znajomości teoretycznej i reguł poruszania się związanych z bezpieczeństwem.

Warunki uczestniczenia w formacji 

 • Mieć ukończone 18 lat w chwili otrzymania patentu
 • Legitymować się certyfikatem nurkowym FFSSM poziomu 2, bądź uprawniającym ekwiwalentem do rozpoczęcia formacji
 • Legitymować się tytułem znajomości RIFAP (Reakcje i Interwencje w Obliczu Wypadków nurkowych) FFSSM w chwili wydania patentu (formacja dostępna w naszym Centrum)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nurkowania
 • Staż kwalifikacyjny nurek Nitrox FFESSM – CMAS
 • 120
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  2 nurkowania morskie w ciągu 1 dnia
  Butla i ciężarki
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Nie wliczone w cenę

  Ekwipunek do nurkowania
  Koszty certyfikacji (40€)
  Licencja FFESSM (40€)
  Napiwki dla Załogi (minimum 3€ dziennie)
  Dodatek 10€ dziennie do hoteli : Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Nurkowie z kwalifikacją Nitrox mogą stosować mieszaninę gazową wzbogaconą maxymalnie o 40% tlenu. Nurkowie Nitrox posiadają takie same uprawnienia jakie zostały określone w warunkach i poziomie dostępu do formacji.

Warunki dostępu do formacji 

 • Legitymować się ważną licencją FFSSM w trakcie ważności (nie wliczone)
 • Mieć co najmniej 14 lat w momencie wydania kwalifikacji
 • Legitymować się patentem nurkowania pierwszego poziomu FFSSM bądź innego certyifkatu o wystarczających kwalifikacjach do rozpoczęcia stażu
 • Posiadać na swoim koncie nurkowym, 10 nurkowań w zasięgu 20 metrów, zapisanych w karnecie nurkowania
 • Posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwości do nurkowania

Formacje PADI

 • Specjalizacja PADI Enriched Air Driver (Nitrox)
 • 120
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  Jeden dzień spędzony na morzu
  Dwa nurkowania
  Butla i ciężarki
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Nie wliczone w cenę

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instrukcja pedagogiczna (40€)
  Ekwipunek do nurkowania
  Napiwki dla Załogi (3€ minimum dziennie)
  Dla następujących hoteli, dodatek 10€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Jest to najpopularniesza specjalizacja PADI, ponieważ pozwala na dłuższe nurkowia bez dekompresji zmniejszając znacznie przerwy na powieszchni wody podczas sukcesywnych nurkowań. Jest równoznaczne z dysponowaniem większej możliwośći czasowej na odkrycie wraku, bądź dłuższego momentu na delektowanie się podwodną fauną.

W trakcjie tej formacji zrozumiecie Państwo co oznacza termin « wzbogacone powietrze » oraz odkryjecie korzyści i ograniczenia nurkowania. Poznają Państwo jak analizować procent tlenu, gazu zawartego w bloku i regulację komputera nurka.

Warunki uczestniczenia w formacji 

 • Legitymować się certyfikatem nurkowania Open Water PADI (bądź ekwiwalentem)
 • Mieć co najmniej 15 lat
 • Wypełnić kwestionariusz lekarski zaświadczjący o dobrym stanie zdrowia
 • PADI Scuba Diver and Junior Scuba Diver
 • 245
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  Kursy teoretyczne
  Dwa dni spędzone na morzu
  Cztery nurkowania
  Ekwipunek kompletny do nurkowania
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Nie wliczone w cenę 

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instrukckja PADI (40€)
  Napiwki dla Załogi (3€ minimum dziennie)
  Dla następujących hoteli, dodatek 10€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Dysponują Państwo małą ilością czasu, wolą Państwo nurkować z Przewodnikiem, ta opcja jest dla Państwa. Będzie to również przejściowy etap dla otrzymania certyfikatu Open Water Diver. Nurkowanie PADI Scuba Diver (bądź Junior Scuba Diver) kwalifikuje się dla :

 • Nurków pod nadzorem instruktorów PADI do maxymalnej głębokości 12 m/40 stóp
 • Nurków którzy kontynuują formacje nurkowania kompletując dodatkowo certyfikat PADI Open Water Diver wraz z równoległym uczestnictwem w kursach specjalistycznych

Warunki uczestniczenia w formacji 

 • Mieć co najmniej 10 lat dla poziomu Junior Scuba Diver
 • Mieć co najmniej 15 lat dla poziomu Scuba Diver
 • Umieć pływać
 • Wypełnić kwestionariusz lekarski zaświadczjący o dobrym stanie zdrowia
 • PADI Referral Open Water Diver
 • 245
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  Ewaluacja umiejętności zakończona egzaminem dossier transferowanego (document Referral PADI)
  Dwa dni spędzone na morzu
  Cztery nurkowania
  Ekwipunek kompletny do nurkowania
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Nie wliczone w cenę 

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instrukckja PADI (40€)
  Napiwki dla Załogi (3€ minimum dziennie)
  Dla następujących hoteli, dodatek 10€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Open Water Diver Referral jest dla Was, jeśli Pańswto już zrealizowali część teoretyczną i praktyczną nurkowania w środowisku zamkniętym dla formacji PADI Open Water.

Na końcu formacji otrzymacie Państwo Open Water Diver, dyplom który pozwoli Pańswtu na nurkowanie do głębokości 18 metrów maximum, pod dyrekcją monitora nurkowania (w autonomi bądź z partnerem w zależności od kraju).

Warunki uczestniczenia w formacji 

 • Mieć co najmniej 10 lat dla poziomu Open Junior Water Diver
 • Mieć co najmniej 15 lat dla poziomu Open Water Diver
 • Umieć pływać
 • Wypelnić kwestionariusz lekarski zaświadczjący o dobrym stanie zdrowia
 • PADI Open Water Diver and Junior Open Water Diver
 • 390
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  5 dni spędzonych na morzu
  8 do 10 nurkowań treningowych wraz z formacją
  Ekwipunek kompletny do nurkowania
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

   

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instrukckja PADI (40€)
  Napiwki dla Załogi (3€ minimum dziennie)
  Dla następujących hoteli, dodatek 10€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Zawsze chcieliście Państwo nauczyć się nurkowania, doświadczyć nowych wrażeń lub po prostu odkryć cuda naszych oceanów… Podejmijcie Państwo decyzję rozpoczęcia stażu PADI Water Open Diver, który pozwoli zrealizować Wasze marzenia !

Po ukończeniu formacji będziecie Państwo mogli nurkować do głębogości 18 metrów maximum, pod nadzorem insruktorka nurkowania (w autonomi bądź w obecności drugiej osoby w zależności od kraju).

Warunki uczestniczenia w formacji 

 • Mieć co najmniej 10 lat dla poziomu Open Junior Water Diver
 • Mieć co najmniej 15 lat dla poziomu Open Water Diver
 • Umieć pływać
 • Wypelnić kwestionariusz lekarski zaświadczjący o dobrym stanie zdrowia
 • PADI Advance Open Water Diver
 • 225
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  2 dni spędzone na morzu
  5 nurkowań tematycznych
  Butla i ciężarki
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Nie wliczone w cenę 

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instrukckja PADI (40€)
  Napiwki dla Załogi (3€ minimum dziennie)
  Dla następujących hoteli, dodatek 10€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Pragną Państwo nurkować nocą, zwiedzić wrak, zejść do głębokości 30 metrów i zrobić ładne zdjęcia, oto formacja dla Pańswta.

W dodatku będą Pańswto mogli podnieść swoje kwalifikacje i praktykę nurkowania, sprawimy, że odkryjecie Państwo inny sposób nurkowania.

Wytypujemy 5 rodzajów nurkowania, nazwanych Adventure Dives (w tym Deep i Orientacja które są obowiązkowe) wśrod 15 proponowanych w kursusie PADI .

Warunki uczestniczenia w formacji 

 • Legitymować się certyfikatem Open Water Diver PADI (bądź kwalifikacją uznaną przez inny organizm
 • Mieć co najmniej 12 lat dla poziomu Junior Advanced Water Diver
 • Mieć co najmniej 15 lat dla poziomu Advanced Open Water Diver
 • Umieć pływać
 • Wypełnić kwestionariusz lekarski zaświadczjący o dobrym stanie zdrowia
 • PADI Advance Open Water Diver + pakiet exploracyjny
 • 315
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  2 dni spędzone na morzu
  5 nurkowań tematycznych
  Butla i ciężarki
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Nie wliczone w cenę 

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instrukckja PADI (40€)
  Napiwki dla Załogi (3€ minimum dziennie)
  Dla następujących hoteli, dodatek 10€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Pragną Państwo nurkować nocą, zwiedzić wrak, zejść do głębokości 30 metrów i zrobić ładne zdjęcia, oto formacja dla Pańswta.

W dodatku będą Pańswto mogli podnieść swoje kwalifikacje i praktykę nurkowania, sprawimy, że odkryjecie Państwo inny sposób nurkowania.

Wytypujemy 5 rodzajów nurkowania, nazwanych Adventure Dives (w tym Deep i Orientacja które są obowiązkowe) wśrod 15 proponowanych w kursusie PADI .

Dans ce pack, vous ferez 5 plongées thématiques de formation et 5 autres plongées d’exploration pour profiter aussitôt de vos nouvelles prérogatives.

Warunki uczestniczenia w formacji 

 • Legitymować się certyfikatem Open Water Diver PADI (bądź kwalifikacją uznaną przez inny organizm
 • Mieć co najmniej 12 lat dla poziomu Junior Advanced Water Diver
 • Mieć co najmniej 15 lat dla poziomu Advanced Open Water Diver
 • Umieć pływać
 • Wypełnić kwestionariusz lekarski zaświadczjący o dobrym stanie zdrowia
 • PADI Divemaster
 • 920
  na osobę
 • Wliczone w cenę :

  10 dni formacji
  Butla i ciężarki
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Nie wliczone w cenę

  Koszty certyfikacji (opłata bezpośrednio w PADI)
  Instruktarz pedagogiczny (możliwość kupienia na miejscu)
  Ekwipunek do nurkowania
  Napiwki dla zalogi (3€ minimum dziennie)
  Dla następujących hoteli, dodatek 10€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Czy pasjonuje Państwa podwodne nurkowanie morskie ? Czy chcielibyście Państwo podzielić się z innymi Waszymi wiadomościami i praktyką z innymi, na innym poziomie nurkowia ? Jeśli tak,  to rozpocznijcie Państwo formację Divemaster, jako instruktora nurkowania, czyniąc z pasji karierę zawodową.

Podczas tej formacji, będziecie Państwo doskonalić swoje umiejętności nurkowe jak i techniki ratownicze, aby łatwo przewidzieć i rozwiązać typowe problemy. Rowijać swoją wiedzę i umiejętności zarządzania nurkowaniem i nadzoru tak, aby stać się wzorem dla wszystkich nurków.

Jako PADI Divemaster, instruktor nurkowania, kierujecie Państwo zespołami nurkowania, nadzorując lub uczestnicząc bezpośrednio w nauczaniu instruktora nurkowania.

Warunki uczestnictwa w formacji :

 • Mieć co najmniej 18 lat
 • Posiadać patent PADI Advanced Open Water Diver PADI (bądź kwalifikacje uznane przez inny organizm formacyjny)
 • Legitymować się formacją Emergency First Response (Pomocy podstawowej i wtórnej bądź legitymować się formacją RCP i pierwszej pomocy, uznanej i wydanej prze inny organizm formacyjny) z ważnością maximum do 2 lat
 • Posiadać certyfikat PADI Rescue Diver (bądź posiadać kwalifikacje uznane i potwierdzone przez inny organizm formacyjny)
 • Posiadać zapisanych w karnecie co najmniej 40 nurkowań przed rozpoczęciem formacji i 60 nurkowań, aby otrzymać certyfikat.
 • PADI Rescue Diver + pakiet eksploracyjny
 • 450
  na osobę
 • Są włączone w cenę 

  5 dni spędzonych na morzu
  10 nurkowań
  Butla i ciężarki
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Nie wliczone w cenę 

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instrukcja PADI (40€)
  Ekwipunek do nurkowania
  Napiwki dla Załogi (3€ minimum dziennie)
  Dla następujących hoteli, dodatek 10€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Szkolenie Rescue Diver jest często uważane za najbardziej satysfakcjonujące, ponieważ pozwoli Państwu na obserwację innych nurków. To szkolenie przygotowuje Państwa do szybkiego radzenia sobie w sytuacjacjach zagrożenia nurkowego, przy użyciu różnych technik. W trakcie stażu i nabyciu przez Państwa nowych umiejętności oraz ćwiczeń ratowniczych , nauczycie się Państwo wykryć problem i znaleść na niego odpowiedź, w trakcie różnych scenariuszy ratunkowych, ktćre będą skierowane do Państwa, będą mogli Państwo trenować wiedzę i technikę w nastepujacym zakresie :

 • Ratunek osobisty
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresem innych nurków
 • Zarządzanie kryzysowe i ekwipunek
 • Ratowanie zpanikowanych nurków
 • Ratowanie nurków pozbawionych świadomości

Warunki uczestniczenia w szkoleniu 

 • Mieć co najmniej 12 lat dla poziomu Junior Rescue Diver
 • Mieć co najmniej 15 lat dla poziomu Rescue Diver
 • Legitymować się patentem Advanced Open water Diver PADI (bądź kwalifikacjami uznanymi przez inny organizm)
 • Posiadać certyfikat ukończonego szkolenia pierwszej pomocy EFR (Emergency First Response) nieprzekraczający ważności 2 lat
 • Wypełnić kwestionarjusz lekarski zaświadczjący o dobrym stanie zdrowia
 • PADI EMERGENCY First Response (EFR)
 • 80
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  Kurs na ziemi (bez nurkowania)

  Nie wliczone w cenę 

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instrukckja PADI (40€)

Jest to formacja z zakresu pierwszej pomocy z używaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (DEA). Nauczą się Państwo radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Posiadanie dyplomu pirwszej pomocy jest krzepiące i satysfakcjonujące. Szkolenie to jest bardzo przydatne w naszym codziennym zyciu, uczestnicy formacji otrzymują szkolenie w zakresie jak udzielić pierwszej pomocy starszym, dzieciom, noworodkom w razie wypadku.

Jako nurkowie uczestniczycie Państwo w tej formacji EFR, ab

Warunki uczestniczenia w formacji 

 • Otwarta dla nurków i nie nurków
 • Dostępna dla publiczności bez limitu wieku