GO UP

Formacje FFESM / CMAS

Francuska Federacja Badań Podwodnych i Sportu (FFSSM) jest stowarzyszona ze Światową Konfederacją Podwodnych Działań (CMAS). Dlatego też  posiada uprawnienia do wystawiania podwójnych dokumentów FFESSM/CMAS, które pozwolą Wam uzyskać certyfikat nurkowania, honorowany na całym świecie.

 • Nurek Poziom 1 – CMAS★ + Pakiet eksploracji
 • 390
  na osobę
 • Wliczone w cenę :

  6 nurkowań szkoleniowych
  4 nurkowania eksploracyjne z instruktorem
  5-dniowe wycieczki morskie
  Ekwipunek do nurkowania
  Obiad na statku, napoje do woli : woda mineralna, soda, kawa, herbata
  Podatek środowiskowy

  Niewliczone w cenę:

  Opłata za certyfikat (40€)
  Licencja FFSSM (40€)
  Zalecane napiwki dla załogi (5 € na dzień)
  Dopłata 25€ na dzień do hoteli : Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Nurek poziomu 1 może nurkować z instruktorem maksymalnie do głębokości 20 metrów.

Szkolenie obejmuje: sprzęt, zanurzanie, przemieszczanie się, równowagę, stabilizację, oddychanie, komunikację, gesty i procedury bezpieczeństwa, znajomość środowiska nurkowego oraz reglamentację sportu nurkowania. Szkolenie zawiera niewielką część teoretyczną.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Ukończone co najmniej 14 lat (12 przy autoryzacji opiekuna legalnego)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania
 • Nurek poziom 2 – CMAS★★
 • 430
  na osobę
 • Wliczone w cenę :

  10 nurkowań morskich w ciągu 5 dni
  Butla i ciężarki
  Obiad na statku, napoje do woli : woda mineralna, soda, kawa, herbata
  Podatek środowiskowy

  Niewliczone w cenę 

  Ekwipunek do nurkowania
  Opłata za certyfikat (40€)
  Licencja FFSSM (40€)
  Zalecane napiwki dla załogi (5 € na dzień)
  Dopłata 25€ na dzień do hoteli : Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Do nurkowania w autonomii (bez instruktora) do 20 metrów głębokości oraz z instruktorem do 40 metrów głębokości.

Stażysta pogłębia swoją wiedzę na temat ekwipunku do nurkowania i technik zanurzania się oraz przemieszczania, ale przede wszystkim uczy się planowania i organizacji nurkowania, jak również podstawowych elementów pierwszej pomocy. Formacja teoretyczna zawiera kilka lekcji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Ukończone co najmniej 16 lat (z autoryzacją opiekuna legalnego dla nieletnich)
 • Certyfikat nurkowania poziomu 1 FFSSM bądź certyfikat zdolności ekwiwalentnej do rozpoczęcia stażu
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania
 • Nurek poziomu 3 – CMAS★★★
 • 450
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  10 nurkowań morskich w ciągu 5 dni
  Butla i ciężarki
  Obiad na pokładzie statku, napoje do woli (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Niewliczone w cenę

  Ekwipunek do nurkowania
  Koszty certyfikacji (40€)
  Licencja FFSSM (40€)
  Zalecane napiwki dla załogi (5 € na dzień)
  Dopłata 25€ dziennie dla następnych hoteli : Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Ukończenie tego stażu uprawnia do nurkowania w autonomii do 60 metrów głębokości w obecności instruktora, który daje wskazówki dotyczące przebiegu nurkowania.

Kursant pogłębia wiedzę ze wszystkich zakresów nurkowania: technicznego i materiałowego, oraz zasady bezpieczeństwa, ale zdolność autonomii wymaga szczególnie znajomości teorii i reguł poruszania się związanych z bezpieczeństwem.

Warunki uczestnictwa w formacji

 • Ukończone 18 lat w chwili otrzymania patentu
 • Certyfikat nurkowy FFSSM poziomu 2, bądź ekwiwalent uprawniający do rozpoczęcia szkolenia
 • Tytuł znajomości RIFAP (Reakcje i Interwencje w Obliczu Wypadków nurkowych) FFSSM w chwili wydania patentu (formacja dostępna w naszym Centrum)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania
 • Staż kwalifikacyjny nurek Nitrox FFESSM – CMAS
 • 120
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  2 nurkowania morskie w ciągu 1 dnia
  Butla i ciężarki
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Niewliczone w cenę

  Ekwipunek do nurkowania
  Koszty certyfikacji (40€)
  Licencja FFESSM (40€)
  Zalecane napiwki dla załogi (5 € na dzień)
  Dodatek 25€ dziennie do hoteli : Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Nurkowie z kwalifikacją Nitrox mogą stosować mieszaninę gazową wzbogaconą maksymalnie o 40% tlenu. Nurkowie Nitrox posiadają takie same uprawnienia, jakie zostały określone w warunkach i poziomie dostępu do formacji.

Warunki dostępu do formacji

 • Ważna licencja FFSSM
 • Co najmniej 14 lat w momencie wydania kwalifikacji
 • Patent nurkowania pierwszego poziomu FFSSM bądź inny certyfikat o wystarczających kwalifikacjach do rozpoczęcia stażu
 • 10 nurkowań w zasięgu 20 metrów, zapisanych w karnecie nurkowania
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania

Formacje PADI

 • Specjalizacja PADI Enriched Air Driver (Nitrox)
 • 120
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  Jeden dzień spędzony na morzu
  Dwa nurkowania
  Butla i ciężarki
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Niewliczone w cenę

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instrukcja pedagogiczna (40€)
  Ekwipunek do nurkowania
  Zalecane napiwki dla załogi (5 € na dzień)
  Dla następujących hoteli, dodatek 25€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Jest to najpopularniejsza specjalizacja PADI, ponieważ pozwala na dłuższe nurkowania bez dekompresji, zmniejszając znacznie przerwy na powierzchni wody podczas sukcesywnych nurkowań. Jest równoznaczna z dysponowaniem większymi możliwościami czasowymi na odkrycie wraku, bądź dłuższego momentu na delektowanie się podwodną fauną.

W trakcie tej formacji zrozumiecie, co oznacza termin „wzbogacone powietrze” oraz odkryjecie korzyści i ograniczenia nurkowania. Nauczycie się, jak analizować procent tlenu zawartego w bloku i regulację komputera nurka.

Warunki uczestniczenia w formacji

 • Certyfikat nurkowania Open Water PADI (bądź ekwiwalent)
 • Ukończone co najmniej 15 lat
 • Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia
 • PADI Scuba Diver and Junior Scuba Diver
 • 245
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  Kursy teoretyczne
  Dwa dni spędzone na morzu
  Cztery nurkowania
  Ekwipunek kompletny do nurkowania
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Niewliczone w cenę 

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instrukcja PADI (40€)
  Zalecane napiwki dla załogi (5 € na dzień)
  Dla następujących hoteli, dodatek 25€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Jeśli dysponujecie małą ilością czasu i wolicie  nurkować z Przewodnikiem, ta opcja jest dla Was. Będzie to również przejściowy etap dla otrzymania certyfikatu Open Water Diver. Nurkowanie PADI Scuba Diver (bądź Junior Scuba Diver) kwalifikuje się dla:

 • Nurków pod nadzorem instruktorów PADI do maksymalnej głębokości 12 m/40 stóp
 • Nurków, którzy kontynuują formacje nurkowania uzyskując dodatkowo certyfikat PADI Open Water Diver wraz z równoległym uczestnictwem w kursach specjalistycznych

Warunki uczestnictwa w formacji

 • Co najmniej 10 lat dla poziomu Junior Scuba Diver
 • Co najmniej 15 lat dla poziomu Scuba Diver
 • Umiejętność pływania
 • Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia
 • PADI Referral Open Water Diver
 • 245
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  Ewaluacja umiejętności zakończona egzaminem dossier transferowanego (document Referral PADI)
  Dwa dni spędzone na morzu
  Cztery nurkowania
  Ekwipunek kompletny do nurkowania
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Niewliczone w cenę 

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instruktaż PADI (40€)
  Zalecane napiwki dla załogi (5 € na dzień)
  Dla następujących hoteli, dodatek 25€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Open Water Diver Referral jest dla Was, jeśli zrealizowaliście już część teoretyczną i praktyczną nurkowania w środowisku zamkniętym dla formacji PADI Open Water.

Na końcu formacji otrzymacie dyplom Open Water Diver, który pozwoli Wam na nurkowanie do głębokości  maksimum 18 metrów, pod dyrekcją monitora nurkowania (w autonomii bądź z partnerem w zależności od kraju).

Warunki uczestnictwa w formacji

 • Co najmniej 10 lat dla poziomu Open Junior Water Diver
 • Co najmniej 15 lat dla poziomu Open Water Diver
 • Umiejętność pływania
 • Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia
 • PADI Open Water Diver and Junior Open Water Diver
 • 390
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  5 dni spędzonych na morzu
  8 do 10 nurkowań treningowych wraz z formacją
  Ekwipunek kompletny do nurkowania
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Niewliczone w cenę

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instrukcja PADI (40€)
  Zalecane napiwki dla załogi (5 € na dzień)
  Dla następujących hoteli, dodatek 25€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Zawsze chcieliście nauczyć się nurkowania, doświadczyć nowych wrażeń lub po prostu odkryć cuda naszych oceanów? Weźcie udział w stażu PADI Water Open Diver, który pozwoli zrealizować te marzenia !

Po ukończeniu formacji będziecie mogli nurkować do głębokości maksimum 18 metrów, pod nadzorem instruktora nurkowania (w autonomii bądź w obecności drugiej osoby w zależności od kraju).

Warunki uczestnictwa w formacji

 • Co najmniej 10 lat dla poziomu Open Junior Water Diver
 • Co najmniej 15 lat dla poziomu Open Water Diver
 • Umiejętność pływania
 • Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia
 • PADI Advance Open Water Diver
 • 225
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  2 dni spędzone na morzu
  5 nurkowań tematycznych
  Butla i ciężarki
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Niewliczone w cenę 

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instrukcja PADI (40€)
  Zalecane napiwki dla załogi (5 € na dzień)
  Dla następujących hoteli, dodatek 25€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Pragniecie nurkować nocą, zwiedzić wrak, zejść do głębokości 30 metrów i zrobić efektowne zdjęcia? Oto formacja dla Was!

Podnosząc swoje kwalifikacje, odkryjecie przy okazji inny sposób nurkowania.

W kursie PADI rozróżniamy 5 rodzajów nurkowania, nazwanych Adventure Dives (w tym Deep i Orientacja, które są obowiązkowe).

Warunki uczestnictwa w formacji

 • Certyfikat Open Water Diver PADI (bądź kwalifikacja uznana przez inną jednostkę)
 • Co najmniej 12 lat dla poziomu Junior Advanced Water Diver
 • Co najmniej 15 lat dla poziomu Advanced Open Water Diver
 • Umiejętność pływania
 • Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 • PADI Advance Open Water Diver + pakiet eksploracyjny
 • 315
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  2 dni spędzone na morzu
  5 nurkowań tematycznych
  Butla i ciężarki
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Niewliczone w cenę 

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instrukcja PADI (40€)
  Zalecane napiwki dla załogi (5 € na dzień)
  Dla następujących hoteli, dodatek 25€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Chcecie  nurkować nocą, zwiedzić wrak, zejść do głębokości 30 metrów i zrobić ładne zdjęcia? To formacja dla Was!

Będziecie  mogli podnieść swoje kwalifikacje, odkrywając jednocześnie inny sposób nurkowania.

Wśród 15 proponowanych w kursie PADI, rozróżniamy 5 rodzajów nurkowania, nazwanych Adventure Dives (w tym Deep i Orientacja które są obowiązkowe).

Warunki uczestniczenia w formacji

 • Certyfikat Open Water Diver PADI (bądź kwalifikacje uznane przez inną jednostkę)
 • Co najmniej 12 lat dla poziomu Junior Advanced Water Diver
 • Co najmniej 15 lat dla poziomu Advanced Open Water Diver
 • Umiejętność pływania
 • Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia
 • PADI Divemaster
 • 920
  na osobę
 • Wliczone w cenę :

  10 dni formacji
  Butla i ciężarki
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Niewliczone w cenę

  Koszty certyfikacji (opłata bezpośrednio w PADI)
  Instruktaż pedagogiczny (możliwość kupienia na miejscu)
  Ekwipunek do nurkowania
  Zalecane napiwki dla załogi (5 € na dzień)
  Dla następujących hoteli, dodatek 25€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Czy pasjonuje Was podwodne nurkowanie morskie?  Chcielibyście podzielić się Waszą pasją z innymi?

Jeśli tak, rozpocznijcie formację Divemaster, która jest kursem na instruktora nurkowania.

Podczas tej formacji, będziecie doskonalić zarówno swoje umiejętności nurkowe, jak i techniki ratownicze, aby umieć przewidywać i rozwiązać typowe problemy.

Jako PADI Divemaster instruktor nurkowania, będziecie mogli kierować zespołami nurkowania, nadzorując lub uczestnicząc bezpośrednio w nauczaniu instruktora nurkowania.

Warunki uczestnictwa w formacji :

 • Co najmniej 18 lat
 • Patent PADI Advanced Open Water Diver PADI (bądź kwalifikacje uznane przez inny organ formacyjny)
 • Formacja Emergency First Response (Pomoc podstawowa i wtórna bądź formacja RCP i pierwszej pomocy, uznanej i wydanej przez inny organ formacyjny) z ważnością maximum do 2 lat
 • Certyfikat PADI Rescue Diver (bądź kwalifikacje uznane i potwierdzone przez inny organ formacyjny)
 • Co najmniej 40 nurkowań zapisanych w karnecie przed rozpoczęciem formacji i 60 nurkowań, aby otrzymać certyfikat.
 • PADI Rescue Diver + pakiet eksploracyjny
 • 450
  na osobę
 • Są włączone w cenę 

  5 dni spędzonych na morzu
  10 nurkowań
  Butla i ciężarki
  Obiad na statku, napoje bez ograniczenia (woda mineralna, soda, kawa, herbata)
  Podatek środowiskowy

  Niewliczone w cenę 

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instrukcja PADI (40€)
  Ekwipunek do nurkowania
  Zalecane napiwki dla załogi (5 € na dzień)
  Dla następujących hoteli, dodatek 25€ dziennie : Hotele Makady Bay, Sheraton i Kaskady Soma Bay

Szkolenie Rescue Diver jest uważane za jedno z najciekawszych, ponieważ uprawnia do obserwacji innych nurków. To szkolenie przygotowuje Was do szybkiego radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia nurkowego, przy użyciu różnych technik. W trakcie stażu i nabycia przez Was nowych umiejętności oraz ćwiczeń ratowniczych nauczycie się wykrywać problemy i znajdować rozwiązania.

 • Ratunek osobisty
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresem innych nurków
 • Zarządzanie kryzysowe i ekwipunek
 • Ratowanie spanikowanych nurków
 • Ratowanie nieprzytomnych nurków

Warunki uczestniczenia w szkoleniu  

 • Co najmniej 12 lat dla poziomu Junior Rescue Diver
 • Co najmniej 15 lat dla poziomu Rescue Diver
 • Patent Advanced Open water Diver PADI (bądź kwalifikacje uznane przez inny organ)
 • Certyfikat ukończonego szkolenia pierwszej pomocy EFR (Emergency First Response) nieprzekraczający ważności 2 lat
 • Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia
 • PADI EMERGENCY First Response (EFR)
 • 80
  na osobę
 • Wliczone w cenę 

  Kurs na ziemi (bez nurkowania)

  Niewliczone w cenę 

  Koszty certyfikacji (40€)
  Instrukcja PADI (40€)

Jest to formacja z zakresu pierwszej pomocy z używaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (DEA). Nauczycie się, jak radzić sobie w sytuacjach awaryjnych, co daje duże poczucie bezpieczeństwa i więcej pewności siebie. Szkolenie jest bardzo przydatne w naszym codziennym życiu –  uczestnicy formacji otrzymują szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy starszym, dzieciom, noworodkom w razie wypadku.

Warunki uczestniczenia w formacji

 • Otwarta dla nurków i nie-nurków
 • Dostępna bez limitu wieku