GO UP

Gdy jedna butla mi nie wystarcza …

Nitrox

Wciąż schodzić głębiej… Dotrzeć do miejsc, gdzie niewielu nurków miało okazję zawitać… Poszerzyć zakres bezpieczeństwa, planując zanurzenia z użyciem gazów do dekompresji.

Poznać różne techniki ruchu. Mieć lepsze wyczucie sprzętu i lepiej rozumieć jego działanie.

 • TEK Lite Advanced Nitrox Diver (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Warunki

  Używanie Nitrox w dekompresji
  1,5 bara PO2 max
  Dekompresja ograniczona
  Zejście do 42 m max

  Wymagania

  IANTD Deep Diver lub ekwiwalent
  IANTD Nitrox Diver lub ekwiwalent
  Mieć 15 lat i zgodę opiekuna prawnego
  Mieć 18 lat
  Legitymować się 30 nurkowaniami poświadczonymi karnetem

  Program (1-dniowy)

  1 sesja teoretyczna + egzamin
  1 nurkowanie w bezpiecznym środowisku
  4 nurkowania z min 120’ zanurzeń

Ten program jest zaprojektowany w celu uzupełnienia wiedzy Nitrox. Formacja dotyczy mieszanin Nitrox zawierających do 40% tlenu dla mieszaniny podstawowej i półtora bara PO2 dla mieszaniny do dekompresji.

Po przebyciu tej formacji będziecie zdolni do nurkowania na głębokość 42 m, używając Nitrox w dekompresji (PO2 max 1,5 bara – dekompresja ograniczona). Jest to konfiguracja idealna do eksploracji wraku.

Trimix

 • TEK Lite Advanced Recreational Trimix Diver (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Warunki

  Używanie Trimix w mieszaninie podstawowej
  Używanie Nitrox w dekompresji
  1,5 bara PO2 max i PEN 24 m
  Dekompresja ograniczona
  Głębokość 51 m maksymalna

  Wymagania

  Nurkowanie w obiegu otwartym​

  IANTD Advance Nitrox bądź ekwiwalent
  Mieć 15 lat i zgodę opiekuna prawnego
  Mieć 18 lat
  Legitymować się co najmniej 30 nurkowaniami

  Nurkowanie w obiegu zamkniętym

  IANTD Rerceational Rebreather Deep River bądź ekwiwalentem
  Mieć 17 lat i zgodę opiekuna prawnego
  Mieć 18 lat
  Posiadać co najmniej 30 nurkowań, w tym 20 w recyklingu

  Program (5-dniowy)

  1 sesja teoretyczna + egzamin
  1 nurkowanie w środowisku bezpiecznym
  6 nurkowań z min 120’ zanurzeń

Program ten jest przeznaczony dla nurków, którzy pragną zejść do poziomu 50 m głębokości w maksymalnym bezpieczeństwie, przy jednoczesnym zachowaniu lekkiej konfiguracji. Oto koncept « Tek Lite ».

Podczas tego szkolenia nauczycie się, jak planować nurkowania i zarządzać nimi w Triox. Jest to zdecydowanie najlepsza mieszanina do głębokich nurkowań na poziomie do 50 m. Oferuje wszystkie zalety Nitrox, a dzięki tlenowi umożliwia głębokie nurkowania bez narkozy.

 • Normoxic Trimix Diver (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Warunki

  Stosowanie Trimix w mieszaninie podstawowej
  Nurkowania do 60 m głębokości

  Wymagania

  Nurkowanie w obiegu otwartym

  IANTD Advance Nitrox bądź ekwiwalent
  Mieć 18 lat
  Posiadać 100 nurkowań zapisanych w karnecie, w tym co najmniej 30 poniżej 27 m

  Nurkowanie w obiegu zamkniętym

  IANTD Rebreather Diver
  Mieć 18 lat
  Posiadać 100 nurkowań zapisanych w karnecie, w tym 25 min i 50 godzin z zanurzeniem w recyklingu

  Program (5-dniowy)

  1 seans teoretyczny + egzamin
  1 nurkowanie w środowisku bezpiecznym
  4 nurkowania z min 300 zanurzeń globalnie

Ten program jest przewidziany dla tych, którzy pragną nurkować na głębokości od 40 m do 60 m, w całkowitym bezpieczeństwie. Mieszanki Trimix są zaadaptowane do głębokiego nurkowania bądź dla nurkowań mniej głębokich w pełnej świadomości. Zaleca się przy nurkowaniu ponad 50 m głębokości używać mieszaniny Trimix.

Podczas formacji uczycie się, jak planować i zarządzać nurkowaniem z Trimix Normoxic (oddychanie z powierzchni) na poziomie od 60 m. Dla dekompresji dowiecie się, jak używać mieszanin wzbogaconych w tlen do 100%.

 • Normoxic Trimix Plus Diver (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Warunki

  Stosowanie Trimix w mieszaninie podstawowej
  Nurkowania do 70 m głębokości max

  Wymagania

  Nurkowanie w obiegu otwartym

  IANTD Advance Nitrox bądź ekwiwalent
  Mieć 18 lat
  Posiadać 100 nurkowań zapisanych w karnecie, w tym co najmniej 30 poniżej 27 m

  Nurkowanie w obiegu zamkniętym

  IANTD Advance Nitrox Diver bądź ekwiwalent
  Mieć 18 lat
  Posiadać 100 nurkowań zapisanych w karnecie, w tym 25 min i 50 godzin z zanurzeniem w recyklingu

  Program (5-dniowy)

  1 seans teoretyczny + egzamin
  1 nurkowanie w środowisku bezpiecznym
  4 nurkowania z min 300’ zanurzeń globalnie
  Nurkowanie w środowisku naturalnym

Program IANTD Normoxic Trimix Diver przeznaczony jest dla osób, które chcą bezpiecznie nurkować do głębokości 70 m.

W czasie formacji nauczycie się planowania i zarządzania nurkowaniem w Trimix Normoxic (to znaczy z oddychaniem powierzchniowym) w przedziale do 70 m. Dla dekompresji dowiecie się, jak używać mieszanin wzbogaconych w tlen do 100%.

 • Expédition Trimix Diver (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Warunki ​

  Stosowanie Trimix niedotlenionego
  Zarządzanie ciężką konfiguracją z 3 blokami dekompresji
  120 m głębokości max

  Wymagania

   Nurkowanie w obiegu otwartym

  IANTD Trimix Diver bądź ekwiwalent
  Mieć 21 lat
  Posiadać 300 nurkowań zapisanych w karnecie, w tym co najmniej 100 min z Trimix

  Nurkowanie w obiegu zamkniętym

  IANTD Rebreather Trimix Diver
  Mieć 21 lat
  Posiadać 300 nurkowań zapisanych w karnecie, w tym 200 min i 300 godzin z zanurzeniem w recyklingu

  Program (5-dniowy)

  Seansy teoretyczne + egzamin
  Nurkowanie w środowisku bezpiecznym
  Nurkowanie w środowisku naturalnym

Ten program jest zarezerwowany dla nurków Trimix Normoxic regularnych i konfirmowanych, którzy chcą nurkowania bardzo głębokiego. Kurs przeznaczony jest dla używania mieszanin ubogich w tlen (mniej jak 16% tlenu) dla nurkowania do 120 m, jak również studiowania najlepszych strategii dekompresji przy używaniu Triox (Trimix wzbogacony w tlen).

Ta formacja otwiera horyzonty na najwyższy poziom techniczny na świecie i nie jest odpowiednia dla wszystkich nurków. Jest ona oparta na poszukiwaniu autonomii osobistej zaprogramowanej wokół nadmiaru źródeł gazu.