GO UP

Odkryjcie nowe horyzonty…

Nurkowanie w recyklażu w zamkniętym obiegu (CCR dla Closed Circuit Rebreather) jest innym sposobem nurkowania, otwierającym nowe horyzonty. Są to urządzenia o ogromnym potencjale, jeśli chodzi o autonomię i dziedzinę dekompresji; pozwalają również zbliżyć się do fauny w inny sposób. Używanie i stosowanie tych urządzeń wymaga specjalistycznego szkolenia.

 • Explore Rebreather Diving (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Wymagania 

  Mieć 15 lat i zgodę opiekuna prawnego
  Mieć 18 lat

  Program (1-dniowy) 

  1 sesja prezentacji sprzętu
  1 do 2 nurkowań pod kontrolą*

  *Te nurkowania nie dają notyfikacji certyfikatu IANDT

Chcecie wrażeń w nurkowaniu w recyklingu? Ten program będzie dla Was odkryciem

 • Recreational Close Circuit Rebreather Diver (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Cele

  Korzystanie z recyklingu bez dekompresji
  Zejście do 21 metrów głębokości

  Wymagania

  Mieć 17 lat i zgodę opiekuna prawnego
  Mieć 18 lat
  Legitymować się IANTD Enriched Air Nitrox Diver bądź ekwiwalentem

  Program 3-dniowy

  Seansy teoretyczne
  Nurkowanie w środowisku naturalnym

Program ten jest przeznaczony do szkolenia nurków rekreacyjnych, w zamkniętym obiegu bez dekompresji do 1,2 PO2. Pozwoli to Wam do ewoluowania maksymalnie do 21 metrów głębokości.

 • Normoxic Trimix Plus Diver CCR (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Cele

  Używanie Trimix w mieszaninie
  60 m maximum głębokości

  Wymagania 

  IANTD Close Circuit Rebreather Diver
  Mieć 18 lat
  Wykazać się 100 nurkowaniami zarejestrowanymi w tym 25 minimum i 50 godzin zanurzenia w recyklingu

  Program (5-dniowy)

  1 sesja teoretyczna + egzamin
  1 nurkowanie w bezpiecznym środowisku
  4 nurkowania z minimum 300 zanurzeń globalnie

Program IANTD Normoxic Trimix Diver przeznaczony jest dla tych, którzy chcą nurkować do 70 m głębokości bezpiecznie.

W czasie formacji dowiecie się, jak zaplanować i zarządzać nurkowaniem w Trimix Normoxic (z oddychaniem powierzchniowym) w przedziale do 70 m. Do dekompresji, nauczycie się stosowania mieszanin wzbogaconych w tlen do 100%.

 • Close Circuit Rebreather Diver (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Cele 

  Nurkowanie w recyklingu do 42 m głębokości pod warunkiem posiadania kwalifikacji IANTD Adance Nitrox Diver
  Nurkowanie w recyklingu do 51 m głębokości pod warunkiem posiadania kwalifikacji IANTD Advance Recreaional Trimix Diver

  Wymagania 

  IANTD Advance Nitrox Diver bądź wyższe
  Mieć 17 lat i zgodę rodziców
  Mieć 18 lat
  Posiadać na swoim koncie co najmniej 30 nurkowań

  Program (5-dniowy)

  Seansy teoretyczne
  10 nurkowań

Ten program jest przeznaczony do szkolenia nurków w recyklingu, w zamkniętym obwodzie do nurkowań wymagających 15 minut dekompresji.

 • Normoxic Trimix Diver CCR (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Cele 

  Używanie Trimix w mieszaninie
  60 m maximum głębokości

  Wymagania 

  IANTD Close Circuit Rebreather Diver
  Mieć 18 lat
  Wykazać się 100 nurkowaniami zarejestrowanymi w tym 25 minimum i 50 godzin zanurzenia w recyklingu

  Program (5-dniowy) 

  1 sesja teoretyczna + egzamin
  1 nurkowanie w bezpiecznym środowisku
  4 nurkowania z minimum 300 zanurzeń globalnie

Program IANTD Normoxic Trimix Diver przeznaczony jest dla tych, którzy chcą nurkować w przedziale 40 do 60 m w całkowitym bezpieczeństwie. Mieszanki Trimix są zaadaptowane do nurkowania głębinowego bądź do nurkowania na mniejszej głębokości, które chcemy realizować w pełnej świadomości. Jest zalecane, aby przy nurkowaniu do 50 m używać Trimix. W czasie formacji uczycie się planowania i zarządzania nurkowaniem z Trimix Normoxic (to znaczy już z oddychaniem powierzchniowym) w przedziale do 60 m. Dla dekompresji zaznajamiacie się z używaniem mieszanek wzbogaconych w tlen do 100%.

 • Expédition Trimix Diver CCR (IANTD)
 • -
  Skontaktuj się z nami
 • Cele 

  Używanie Trimix niedotlenionego
  Zarządzanie ciężką konfiguracją z 3 blokami dekompresyjnymi
  Nurkowanie do 120 m maximum

  Wymagania 

  IANTD Rebreather Trimix Diver
  Mieć 21 lat
  Posiadać 300 nurkowań zarejestrowanych w tym 200 minimum i 300 godzin zanurzeń w recyklingu

  Program (5-dniowy) 

  Seansy teoretyczne + egzamin
  Nurkowanie w środowisku bezpiecznym
  Nurkowanie w środowisku naturalnym

Program jest zarezerwowany dla regularnych i sprawdzonych nurków Trimix Normoxic, którzy chcą doświadczyć głębinowego nurkowania. Ten kurs jest przeznaczony do zdobycia zdolności używania mieszanin niedotlenionych (mniej niż 16% tlenu) do nurkowania na głębokości do 120 m wraz z badaniem najlepszych strategii dekompresyjnych, w tym używanie TRIOX (Trimix bogaty w tlen).

Ta formacja prowadzi do otrzymania najwyższego dyplomu nurkowania na świecie z punktu widzenia technicznego i nie jest odpowiednia dla wszystkich nurków. Formacja ta bazuje na poszukiwaniu osobistej autonomii skupionej wokół nadmiaru źródeł gazu.