GO UP

Tobia Arba

Jeśli jesteście w Zatoce Safagi, nie możecie pominąć tej atrakcji. Ten zestaw 7 dużych koralowych wież (w rzeczywistości pięć, dwie z nich mają kształt litery U) aż tętni od podwodnego życia.

U stóp koralowców położonych najbardziej na zachód znajduje się przełęcz, gdzie można napotkać całą armadę latających pstrów. Aby zobaczyć je w trakcie polowania, warto eksplorować przełęcz, ponieważ, co ciekawe, te ryby wykorzystują światła nurków, by polować na swoje ofiary. Na prawo od wejścia do groty, w skromnej szczelinie, ukrywa się wielka, jaskrawo ubarwiona ryba skorpion. Pozostałe wieże również zasługują na obejrzenie, zwłaszcza najwyższa, położona na południe od tego miejsca. Na głębokości 6 m przebiega przez nią tunel skolonizowany przez czerwone i fioletowe alcykonarie, który służy za schronisko dla ryb siekierek. Spektakl gwarantowany!